Marknadens mest omfattande garanti för värmepumpar.

När vi utvecklar, tillverkar och installerar våra värmepumpar tar vi inga genvägar. Vi använder bara kvalitetskomponenter och låter endast våra specialutbildade återförsäljare installera våra värmepumpar. Den här noggrannheten i alla led gör att vi kan ge dig marknadens mest omfattande garanti, med 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen. Dessutom kan du förlänga ditt skydd upp till 14 år med vår tilläggsförsäkring.

10 års garanti

Garantin gäller när du köper någon av våra värmepumpar för villor med effekt upp till 20 kW, och servar den enligt IVT:s serviceprogram. Garantin skiljer sig från en försäkring genom att du aldrig behöver koppla in något försäkringsbolag om något skulle hända med din värmepump. Istället ringer du direkt till din IVT återförsäljare som hjälper dig att åtgärda problemet, helt utan självrisk eller annan kostnad.

Här kan du kort se vad vår garanti innebär för dig.

 • 6 års garanti på hela värmepumpen inklusive dess tillbehör från IVT och 10 års garanti på kompressorn.
 • IVT står för hela garantin - ingen försäkring behövs.
 • Ingen kostnad för självrisk – även små reparationer ersätts helt utan självrisk.
 • Ingen bonusförlust - du riskerar inte eventuell bonusförlust genom att du behöver belasta ditt försäkringsbolag med en skada.
 • Enkel hantering - du behöver inte kontakta tredje part i form av villa/hemförsäkring eller det ytterligare försäkringsbolaget för värmepumpens tilläggsförsäkring.
 • Optimerad och driftsäker anläggning – vår servicepartner ser till att din anläggning är rätt intrimmad och ger dig bästa besparing enligt IVT:s serviceprogram. Kostnaden för serviceprogrammet är låg och är en bra investering för att värmepumpen ska fortsätta att ge dig största möjliga besparing.

Din garanti börjar gälla i samma ögonblick som din värmepump installerats. Dock endast för IVT-produkter som installerats av IVT-auktoriserad återförsäljare och som servas enligt IVT:s Serviceprogram, se punkt 13 i garantivillkoren. Kostnaden för fullföljandet av serviceprogrammet bekostas av köparen/kunden.Det är kombinationen av 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen som gör att IVT har marknadens mest omfattande garanti.IVT Garanti gäller för alla IVT:s villavärmepumpar inköpta från och med 1/1 2013. Kompletta garantivillkor hittar du i vår garantibroschyr.

Förläng din trygghet i upp till 14 år.

Förutom att marknadens mest omfattande garanti följer med våra värmepumpar kan vi nu i samarbete med vår försäkringspartner Arctic erbjuda dig IVT Plusförsäkring i upp till 14 år. När din garantitid eller ordinarie försäkringstid går ut blir du kontaktad av Arctic och erbjuds årsvis en Plusförsäkring tills det att värmepumpen blir 14 år gammal. Försäkringen skyddar dig genom att eliminera självrisk och åldersavdrag som uppstår vid eventuell skada på din värmepump. Kompletta villkor för försäkringen får du i samband med att Arctic kontaktar dig.

5 års garanti på alla fastighetsvärmepumpar

Allt vi gör, gör vi med utgångspunkt att värmepumpen ska fungera både länge och väl. Detta kräver vissa förutsättningar. Värmepumparna ska hålla högsta klass. Installationen ska vara proffsig. Underhållet ska vara klanderfritt. Och servicen ska självklart svara upp mot detta. Kort sagt, allt du kan vänta dig av Sveriges största fastighetsavdelning vad gäller värmepumpar.

Höga ambitioner och stor kunskap ligger till grund för branschens bästa garanti.
Tack vare höga ambitioner och stor kunskap kan vi nu erbjuda branschens enda 5-åriga garanti för värmepumpar över 20 kW.Serviceprogrammet som ger dig 5 års garanti och en välfungerande värmepump.
I vårt serviceprogram står allt du behöver veta om vilka krav som du kan ställa på IVT och vilka motkrav som ställs i form av uppfyllande av till exempel återbesök efter installation samt servicebesök efter 36 månaders drift.

Försäkringsvillkor och garantier
Garantin gäller på samtliga fastighetsvärmepumpar över 20 kW och träder i kraft den 1 feb 2011

Har du fått en skada på din värmepump?

Nästan 40 års forskning och utveckling har gjort våra värmepumpar både tåliga och driftssäkra. Men om olyckan ändå skulle vara framme så är det här bra att känna till:

Inom garantitiden

 • Uppkommer skadan inom tre år* tar du kontakt direkt med din återförsäljare.

Utanför garanti tid men med gällande tilläggsförsäkring:

 • Har det gått tre år* sedan installationen tar du kontakt med din återförsäljare eller av IVT certifierat serviceombud. Du anmäler samtidigt – utan dröjsmål – skadan till ditt villa/hem/fritidshusförsäkringsbolag för skadereglering.
 Vår försäkringspartner kan ersätta dig för dina reparationskostnader minus avdrag för självrisk och eventuellt åldersavdrag. Det är dessa avdrag du kan få tillbaka genom IVT:s försäkring.

* fr o m 1/7-2012 gäller tre års garanti.
* värmepumpar levererade from 1/1 2013 gäller 6/10 års garanti.

För att du ska kunna få ersättning och för att handläggningen ska gå så smidigt som möjligt så ska du skicka in följande handlingar till Arctic:

 • Komplett ifylld skadeanmälan.
 • En kopia av ditt försäkringsbevis gällande värmepumpen.
 • En kopia av reparatörsrapporten.
 • En kopia av reparationsfakturan.
 • En kopia av skaderegleringen från ditt villa/hem/fritidshusförsäkringsbolag där det tydligt framgår hur mycket du har fått i ersättning samt hur mycket som har dragits i självrisk och eventuellt åldersavdrag.

Handlingarna skickar du till Arctic Seals AB, Box 5082, 121 16 Johanneshov, tel. 08-746 05 60, e-post kundtjanst@arctic.se dock senast 6 månader efter det att du, som försäkrad, fått kännedom om skadan. Samtliga handlingar enligt Arctics försäkringsbrev ska bifogas skadeanmälan. 

Notera att IVT:s försäkring endast träder in när reparationskostnaden överstiger den självrisk du har i din villa/hem/fritidshusförsäkring.