Berg, -jord, -sjövärmepumpen IVT PremiumLine HQ

Berg-, jord- och sjövärme.

Den här tekniken utnyttjar energin i berggrunden, jorden eller sjöbotten för att förse ditt hus med värme och varmvatten. Borra och spara pengar!

Till värmepumparna

Luft/vattenvärme.

De här värmepumparna använder energin i  uteluften för att förse ditt hus med vattenburen värme och tappvarmvatten.

Till värmepumparna
Luft/luftvärmepumpar från IVT

Luft/luftvärme.

En luft/luftvärmepump tar vara på energin i luften utanför ditt hus och sprider sedan luftburen värme inomhus. Värmepumpen kan också ge kyla som svalkar under varma sommardagar.

Till värmepumparna
Frånluftsvärmepumpar från IVT

Frånluftsvärme.

Frånluftsvärme tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ha ventilerats ut.

Till värmepumparna
IVT Solfångarpaneler

Solvärme

Den mest miljövänliga metoden av alla, som täcker varmvattenbehovet under den ljusa delen av året.

Till produkterna

Sveriges största fastighetsavdelning.

På IVT är vi experter på värmesystem för fastigheter. Vi har över 30 års erfarenhet av värmepumpsinstallationer i alla typer av byggnader. Vårt produktutbud är också ett av marknadens bredaste. Tillsammans med vår kompetens gör det att vi alltid kan garantera driftsäkra anläggningar som sänker värmekostnaden med upp till 75 procent.

Elpanna IVT 290

Elvärme

Våra elpannor producerar varmvatten och värme och har en avancerad reglercentral som sparar mesta möjliga energi samtidigt som den är enkel att sköta.

Till elpannan