Inställningar

Vi kan anpassa värmeanläggningen för att motsvarar just vår varmvattenförbrukning. Beroende på modell kan vi välja mellan tre lägen, komfort, ekonomi eller supersaver. Om vi upplever att varmvattnet inte räcker till i läge ”ekonomi” väljer vi läget ”komfort” som ger mer varmvatten. Har vi låg varmvattenförbrukning kan vi på HQ modellerna också välja supersaver som ger mindre varmvatten.

På frontpanelen trycker vi på knappen märkt ”mode”, med ratten väljer vi läget ”varmvattendrift” på displayen. Vi bekräftar detta genom att trycka in ratten. Nu kan vi beroende på modell välja mellan ”ekonomi”, ”komfort” eller ”supersaver” eller bara på ”ekonomi” och ”komfort”. Vi bekräftar vårt val genom att trycka in ratten. Så går vi tillbaka till huvudmenyn med bakåtpilen.

Om vi bara har ett tillfälligt behov av mer varmvatten gör vi såhär: Vi trycker på knappen ”mode” och väljer läge ”extra varmvattenperiod”. Nu kan vi ställa in under hur lång tid vi vill ha extra varmvatten, vi väljer tidsintervallet och bekräftar genom att trycka in ratten. Efter satt tid upphör det extra varmvattentillägget, vi går tillbaka till huvudmenyn med bakåtpilen.

Om vi vill ändra temperaturen i huset gör vi såhär: Vi trycker på knappen ”mode” och väljer läget ”värme öka/minska” på displayen och bekräftar genom att trycka in ratten. Nu kan vi välja att öka temperaturen ett eller två plus eller minska temperaturen med ett eller två minus. Vi väljer att öka temperaturen med ett plus och bekräftar genom att trycka in ratten. Vi rekommenderar att i normala fall välja ett minus eller ett plus och avvakta ett dygn innan eventuella ytterligare justeringar görs. Så går vi tillbaka till huvudmeny med bakåtpilen.

Har vi en rumsgivare installerad justerar vi temperaturen på den. Men samma sak gäller här, det kan ta ett dygn innan vi märker förändringen.