Inledning HQ/HE/HA/EQ (C)

Instruktion för skötsel och tillsyn av IVT PremiumLine EQ och HQ samt Green Line HA och HE.

Om något behöver åtgärdas på din anläggning kontaktar du i första hand din installatör eller närmaste serviceombud som du hittar på www.ivt.se

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen med on/off knappen på anläggningen och därefter med huvudströmbrytaren.
Börjar med att ta bort front plåten och lossa på skruvarna i toppen. Luta sedan plåten något och häkta loss den från botten.