Återställning överhettningsskydd

Om man upplever att man har dåligt med värme och varmvatten kan orsaken vara att överhettningsskyddet har löst ut, alternativt att kompressorns motorskydd eller automatsäkringar har löst ut.

Om värmepatronens överhettningsskydd har löst ut, får man ett fellarm om detta på displayen. Man kan enkelt återställa det genom att trycka på den bruna knappen på panelen. Att detta inträffar behöver inte betyda att något är fel, men om det är ett återkommande problem måste man kontakta installatör eller serviceombud.

Kontrollera också att automatsäkringarna inte har löst ut. Man kan återställa dem, men även här gäller det att kontakta installatör eller serviceombud om problemet återkommer.

Om kompressorns motorskydd har löst ut får man ett fellarm om detta på displayen. Man kan återställa motorskyddet och starta anläggningen på nytt.
Skulle motorskyddet åter lösa ut, kontakta installatör eller serviceombud.