IVT Solfångare VK 140/2801

Våra solfångare med vakuumrör är utrustade med en högeffektiv solfångaryta och en reflektorspegel för att få ut så mycket energi som möjligt av solstrålningen. Solfångare med vakuumrör används med fördel vid om höga temperaturer krävs.

IVT Sol Vakuumrör

Enkel att montera

Våra solfångare med vakuumrör levereras som förmonterade enheter för att skydda vakuumrören och underlätta monteringsarbetet. Solfångarna kan monteras på tak, fasad eller mark och finns som kompletta monteringssatser för de olika behoven. Alla delar är anpassade till varandra och säkerställer en hög hållfasthet – detta är särskilt viktigt i utsatta lägen med stark vind och tunga snölaster.

IVT Solvärme
Produktblad

IVT Solvärme