IVT

All PDF-files on IVT
Fastighet  /  Produkter fastighet  /  IVT Greenline HE D36/D43

IVT Greenline HE D36/D43

Ny, effektiv värmepump med lågenergi-cirkulationspumpar. Ingen årlig besiktning krävs tack vare att värmepumpen är hermetiskt sluten.

Systemtänkande gör installationen mycket enkel

IVT Greenline HE D36/D43 är en perfekt lösning för fastigheter som kräver hög temperatur (perfekt för fastigheter som byter från oljepanna) tack vare att hela systemet är förberedd från fabrik är värmepumpen mycket enkel att installera.

Varmvatten värms effektivt via slingtank (tillbehör) tack vare värmepumpens höga framledningstemperatur på 65 grader.

Värmepumpen är utrustad med ny styr- och regler, Rego 5100, som ger möjlighet till kommunikation och kaskadkoppling. Ingen årlig besiktning är nödvändig eftersom värmepumpen är hermetiskt sluten.

Värmepumpen är utrustad med självreglerande lågenergi-cirkulationspumpar vilket ger ännu lägre värmekostnader. För att klara effektbehov kan flera moduler kopplas samman.

Teknisk fakta: IVT Greenline HE D36/D43

Modell D36 D43
Drift vätska/vatten
Värmeeffekt (B0/W35) 1) 36,1 kW 43,5 kW
Tillförd effekt (B0/W35) 8,6 kW 10,0 kW
COP (B0/W35) 1) 4,2 4,3
Köldbärare
Nominellt flöde 2,2 l/s 2,7 l/s
Tillåtet externt tryckfall vid nominellt flöde 78 70
Max. tryck 6 bar
Drifttemperatur -5-+30 °C
Anslutning DN50
Kompressor
Typ Scroll
Vikt köldmedium R407c 5,4 kg 5,9 kg
Värmesystem
Nominellt flöde 1,22 l/s 1,46 l/s
Max. framledningstemperatur 65 °C
Max. tillåtet drifttryck 6 bar
Anslutning DN40
Värden för elektrisk anslutning
Elektrisk inkoppling 400V 3N~50Hz (x/- 10%)
Anslutningseffekt/Avsäkring 32 A 40 A
Startström inkl. /exkl mjukstart 3) 110/142 A
Allmänt
Ljudeffekt 4) 59 dB(A)
Reglercentral Rego 5100
Mått (breddxdjupxhöjd) E-modell 700x750x1620 mm
Vikt (utan förpackning) E-modell 360 kg 379 kg
1) Enligt EN 14511
3) Enligt EN 50160
4) Enligt EN ISO 3743-1