IVT

All PDF-files on IVT
Skriv ut denna sida
Villa  /  Om IVT  /  Miljö

Värmepumpar för en
bättre miljö.

Idén med värmepumpar är att använda den lagrade solenergin i marken, vattnet och luften och omvandla den till värme. En metod som i allra högsta grad är miljövänlig.
Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill även att våra värmepumpar i sig och all tillverkning av dem, ska vara bra för miljön. I vårt miljöarbete är vi nu även certifierade enligt ISO 14001 och vi kan som enda värmepumpstillverkare erbjuda Svanenmärkta värmepumpar.

Hittills har våra kunder gemensamt minskat koldioxidutsläppen med mer än en miljon ton per år och reducerat oljeförbrukningen med 1,5 miljon kubikmeter genom att byta till eller installera en värmepump.

ISo 14001